O Nama

O NAMA

Preduzeće TehnoPlan 014 se bavi izvođenjem svih vrsta građevinskih, građevinsko-zanatskih, kao i izvođenjem radova mašinskih instalacija. Sve radove izvodimo po sistemu ključ u ruke. Stručni tim je u mogućnosti da ispuni sve zahteve investitora.
Preduzeće se vrlo dugo i uspešno bavi i projektovanjem u oblasti visokogradnje. Izrađujemo idejna rešenja, glavne projekte, izvođačke projekte, projekte izvedenog stanja za potrebe legalizacije objekata. Pored projekata za objekte visokogradnje, izrađujemo i projekte u niskogradnji kao što su mostovi, potporni zidovi i ostalo. Naš tim stručnih projektanata u mogućnosti je da ispuni sve zahteve investitora i klijenata.
TehnoPlan 014 pruža i usluge stručnog nadzora, koordinacije i vođenja projekata (PROJECT MANAGEMENT) u oblasti građevinskih i građevinsko-zanatskih radova.