Delatnost Inzenjering & Izvodjenje

Uz primenu najsavremenijih dostignuća u oblasti građevinarstva, tj. upotrebom programskih paketa, naš inženjerski kadar garantuje kvalitet pri izradi statičkih i dinamičkih planova i njihovu realizaciju uz poštovanje svih tehničkih i administrativnih normi u građevinarstvu. U okviru ove delatnosti nudimo uslugu pribavljanja kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata.

U opsegu naših inženjering usluga su:

Izrada predmera i predračuna
Izrada kalkulacija cena
Izrada specifikacija materijala
Izrada dinamičkih planova (mrežni planovi, gantogrami, cash flow, histogrami resursa)
Inženjerski nadzor
Izrada tenderske dokumentacije
Praćenje realizacije investicije (operativno i finansijsko)

tehnoplan 014

Upotreba najsavremenijih tehnologija pri izvođenju i adaptaciju objekata i korišćenje najkvalitetnijih materijala i opreme je ono što nas izdvaja. U okviru izvođenja građevinskih radova bavimo se izgradnjom objekata visokogradnje, adaptiramo i opremamo enterijere, vršimo sanacije, rekonstrukcije i adaptacije objekata. Potvrda o kvalitetu izvođenja gore pomenutih radova je dug spisak izvedenih radova kao i zadovoljnih kako domaćih takko i stranih investritora.

U opsegu naših inženjering usluga su:

Izvodjenje
Rekonstrukcija
Adaptacija
Enterijer