Delatnost Legalizacija

Izrađujemo i obezbeđujemo svu potrebnu dokumentaciju za legalizaciju objekata u skladu sa najnovijim zakonskim propisima.

ACCamera1