Delatnost Projektovanje & Nadzor

Projektujemo stambeno-poslovne objekte samostalno u projektnom birou preduzeća ili u saradnji sa drugim preduzećima pod nadležnošću ovlašćenih arhitekata, građevinskih, elektrotehničkih i mašinskih inženjera. Pored projektovanja stambeno-poslovnih i drugih objekata, projektni biro svoju uslugu upotpunjuje kako vizuelizacijom eksterijera tako i trodimenzionalnim prikazom enterijera projektovanih prostora i objekata. U mogućnosti smo da vam obezbedimo svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola.

U opsegu naših projektantskih usluga su:

Projekat pripremnih radova
Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje)
Izrada glavnog i izvođačkog projekta koji se sastoji od arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta elektroinstalacija i projekta mašinskih instalacija
Projekat izvedenog stanja
Izrada projekta enterijera
Izrada projekta spoljnog uređenja
Izrada kataloga za određeni objekat
Izrada projekata prenamene i rekonstrukcije
Izrada Tehničke kontrole

tehnoplan 014