Naše Delatnosti

  • Projektovanje & Nadzor
    Projektujemo stambeno-poslovne objekte samostalno u projektnom birou preduzeća ili u saradnji sa drugim preduzećima pod nadležnošću ovla...
    Pogledaj više
  • Legalizacija
    Izrađujemo i obezbeđujemo svu potrebnu dokumentaciju za legalizaciju objekata u skladu sa najnovijim zakonskim propisima. ...
    Pogledaj više